top of page

AVÍS LEGAL


 

Aquestes condicions generals regulen l'ús del servei del lloc web http://jsmbarcelona.com/ disponible de forma gratuïta per als usuaris d'Internet. La utilització de la nostra web li atribueix la condició d'usuari i suposa l'acceptació plena i sense reserves per l'Usuari de totes i cadascuna de les Condicions Generals en la versió publicada per Julio Sainz de la Maza i Germans S.A en el moment mateix en què l'Usuari accedeixi a la nostra web Site, així com de la nostra política de privacitat i tractament de dades personals.

 

L'Usuari ha de llegir atentament les Condicions Generals en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la nostra lloc web. Així mateix, la utilització del Servei es troba sotmesa igualment a tots els avisos, reglaments d'ús i instruccions posats en coneixement de l'Usuari per Julio Sainz de la Maza i Germans S.A, previst en aquestes Condicions Generals sempre i quan no s'hi oposin.

 

Julio Sainz de la Maza i Germans S.A. es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al seu lloc web, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, a aquells Usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals així com les Condicions Particulars que resultin d'aplicació.

 

1. DADES IDENTIFICATIVES:
En compliment amb el deure d'informació recollit en l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (en endavant LSSI-CE), a continuació es faciliten les següents dades:

- Pàgina Web: http://jsmbarcelona.com/

- Raó Social: JULIO SAINZ DE LA MAZA I Germans SA

- NIF: A48050546

- Domicili: C / Simón Bolivar, 19 - 1ª F Izda. 48010 Bilbao, Biscaia.

- Dades del Registre Mercantil: Inscrita en Bizkaia Tom 380, llibre 136, secció 3a, foli 1, full 1716, inscripció 1a.

- Correu electrònic: info@jsmbarcelona.com

 

2. USUARIS:
L'accés i / o ús d'aquest portal de Julio Sainz de la Maza i Germans S.A atribueix la condició d'usuaris, que accepta, des d'aquest accés i / o ús, les Condicions Generals d'Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions s'aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d'obligat compliment.

 

3. ÚS DEL PORTAL:
http://jsmbarcelona.com/ proporciona l'accés a multitud d'informacions, serveis, programes o dades (des d'ara, "els continguts") a Internet pertanyents a Julio Sainz de la Maza i Germans S.Ao llicenciants als quals l'USUARI pugui tenir accés.

 

L'usuari assumeix la responsabilitat de l'ús del portal. Aquesta responsabilitat s'estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l'USUARI serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d'aquest registre, a l'USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L'USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que Julio Sainz de la Maza i Germans S.A ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per:

 

- Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l'ordre públic.

- Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans.

- Provocar danys en els sistemes físics i lògics de Julio Sainz de la Maza i Germans S.A , dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.

- Intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

 

Julio Sainz de la Maza i Germans S.A . es reserva el dret a retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, Julio Sainz de la Maza i Hnos SA no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

 

4. PROTECCIÓ DE DADES:
Julio Sainz de la Maza i Germans S.A compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (d'ara endavant LOPD), el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica (en endavant, RDLOPD) i la resta de normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l'usuari.

 

Per a això, al costat de cada formulari de recollida de dades de caràcter personal en els serveis que l'usuari pugui sol·licitar a Julio Sainz de la Maza i Germans S.A , de fer saber a l'usuari de l'existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable, la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers si escau. Així mateix, Julio Sainz de la Maza i Germans S.A informa que compleix amb la LSSI-CE i li sol·licitarà el seu consentiment per al tractament del seu correu electrònic amb fins comercials en cada moment.

 

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:
Julio Sainz de la Maza i Germans S.A per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de juliol Sainz de la Maza i Hnos SA o bé dels seus llicenciants.

 

En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de Julio Sainz de la Maza i Germans S.A, L'USUARI es compromet a respectar els dret de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Julio Sainz de la Maza i Germans S.A Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de Julio Sainz de la Maza i Germans S.A.

 

6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT:
Julio Sainz de la Maza i Germans S.A , no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors i omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

 

7. MODIFICACIONS:
Julio Sainz de la Maza i Germans S.A es reserva el dret a efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en la seva portal.

 

8. ENLLAÇOS:
En el cas que en http://jsmbarcelona.com/ es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, Julio Sainz de la Maza i Germans S.A no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas juliol Sainz de la Maza i Hnos SA assumirà responsabilitat alguna pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests hipervincles o altres llocs de Internet. Igualment la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

 

9. DRET D'EXCLUSIÓ:
Julio Sainz de la Maza i Germans S.A es reserva el dret a denegar a retirar l'accés a portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d'Ús.

 

10. GENERALITATS:
Julio Sainz de la Maza i Germans S.A perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

 

11. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA:
Julio Sainz de la Maza i Germans S.A podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

 

12. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ:
La relació entre Julio Sainz de la Maza i Germans S.A i l'USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Madrid.

 

bottom of page