top of page

AVÍS LEGAL


Aquestes condiciones generals regulen l'Ús de el Servei de l'lloc web http://jsmbarcelona.com/ disponible de forma gratuïta para los Usuaris d'Internet. La Utilització de la nostra web li atribueix la Condició d'usuari i suposa l'Acceptació plena i sense reserves per l'Usuari de Totes i cadascuna de les Condicions Generals en la versió publicada per juliol Sainz de la Maza i Germans SA en l'Moment MATEIX en que l'Usuari accedeixi a la nostra web Site, aixi com de la nostra política de privacitat i Tractament de dades personals.

L'Usuari ha de llegir Atentament els Condicions Generals en cadascuna de les ocasions en qué es proposi utilitzar la nostra lloc web. Aixi MATEIX, la Utilització de Servei és Troba sotmesa igualment a Tots els avisos, Reglaments d'Ús i Instruccions posats en Coneixement de l'Usuari per juliol Sainz de la Maza i Germans SA, PREVIST en aquestes Condicions Generals sempre i Quan no s ' hi oposin.

Juliol Sainz de la Maza i Germans SA és reserva el dret a denegar o retirar l'accés a su lloc web, en QUALSEVOL Moment i sense necessitat de preavís, a aquells Usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals AIXÍ com els Condicions Particulars que resultin d ' aplicación.

1. DADES identificatives:
En Compliment amb el deure d'informació recollit a l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de l'Comerç Electrònic (en Endavant LSSI-CE), A continuació és facilitin els Següents tats:

- Pàgina Web: http://jsmbarcelona.com/

- Raó Social: JULIOL SAINZ DE LA MAZA I Germans SA

- NIF: A48050546

- Domicili: C / Simón Bolívar, 19 - 1ª F Izda. 48010 Bilbao, Biscaia.

- Dades de l'Registre Mercantil: Inscrita en Bizkaia Tom 380, llibre 136, secció 3a, foli 1, full 1716, inscripció 1a.

- Correu electrònic: info@jsmbarcelona.com

2. USUARIS:
L'accés i / o US de este portal de Juliol Sainz de la Maza i Germans SA atribueix la Condició d'usuaris, que accepta, des de este accés i / o US, els Condicions Generals d'Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions s'aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que si Memoria resultin d'obligat compliment.

3. ÚS DEL PORTAL:
http://jsmbarcelona.com/ proporciona l'accés a multitud d'informacions, serveis, programes o dades (des d'ara, "els Continguts") a Internet pertanyents a Julio Sainz de la Maza i Germans SA o llicenciants ALS quals l'USUARI Pugui Tenir accés.

L'usuari assumeix la Responsabilitat de l'Ús de l'portal. AQUESTA Responsabilitat s'estén a l'registri que fos Necessari per Accedir a determinats serveis o Continguts. En AQUEST registri l'USUARI serà responsable d'aportar informació Vairac i lícita. Com a consequència de este registri, a l'USUARI se li olla proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a Fer 1 Ús Diligent i confidencial de la mateixa. L'USUARI és compromet a Fer 1 Ús adequat dels Continguts i serveis que Julio Sainz de la Maza i Germans SA ofereix a través de su portal i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-les per:

- incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l'ordre público.

- Difondre Continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d'apologia de l'terrorisme o atemptatori contra els drets humans.

- Provocar Danys a els sistemes Físics i lògics de Juliol Sainz de la Maza i Germans SA, dels Seus proveidors o de Terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol Altres sistemes Físics o lògics que siguin l susceptibles de provocar a els Danys anteriorment esmentats.

- Intentar Accedir I, si escau, la utilitzar a els Comptes de correu electrònic d'Altres Usuaris i modificar o manipular a els Seus Missatges.

Juliol Sainz de la Maza i Germans SA. és reserva el dret a retirar Tots aquells comentaris i Aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin l discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguridad pública o que , a l'su Parer, no resultessin adequats per a su publicació. En QUALSEVOL cas, Julio Sainz de la Maza i Hnos SA no serà responsable de les opinions abocades pèls Usuaris a través dels fòrums, xats, o Altres eines de participació.

4. PROTECCIÓ DE DADES:
Juliol Sainz de la Maza i Germans SA compleix amb els directrius de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció dades de caràcter personal (d'ara Endavant LOPD), al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, paper qual s'aprova el Reglament de desarrollo de la Llei Orgànica (en Endavant, RDLOPD) i la resta de normativa Vigent en cada Moment, i vetlla per garantir un CORRECTE Ús i Tractament de les dades personals de l'usuari.

Per a aixó, a l'COSTAT de cada formulari de Recollida de dades de caràcter personal a els serveis que l 'usuari Pugui sol·licitar a Julio Sainz de la Maza i Germans SA, de fer saber a l'usuari de l'existència i Acceptació de les condiciones particulars de l'Tractament de les Seves dades en cada cas, Informant de la Responsabilitat de l'fitxer creat, la dirección de l'responsable, l'Possibilitat d'exercir a els Seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o OPOSICIÓ, la Finalitat de l' TRACTAMENT i els comunicacions de dades a TERCERS si Memoria. Aixi MATEIX, Julio Sainz de la Maza i Germans SA informa que compleix amb la LSSI-CE i li sol·licitarà su Consentiment per a l'Tractament de su correu electrònic amb Fins comercials en cada Moment.

5. PROPIETAT intel·lectual I INDUSTRIAL:
Juliol Sainz de la Maza i Germans SA per si o com a cessionària, és titular d'Tots els drets de Propietat intel·lectual i industrial de su pàgina web, aixi com dels elements Continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so , àudio, vídeo, Programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per a su Funcionament, accés i Ús, etc.), titularitat de juliol Sainz de la Maza i Hnos SA o Bé dels Seus llicenciants.

En virtut de què en disposen a els articles 8 i 32.1, paragraf Segon, de la Llei Propietat Intel·lectual, queden expressament Prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a DISPOSICIÓ, de La totalitat o part dels Continguts d'esta página web, amb Fins comercials, en QUALSEVOL soporte i per QUALSEVOL mitjà Tècnic, sense l'Autorització de juliol Sainz de la Maza i Germans SA, l'USUARI és compromet a respectar a els dret de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de juliol Sainz de la Maza i Germans SA Podrà visualitzar a els elements de el portal i Fins i tot imprimir-les, copiar-les i emmagatzemar-les a l'disc dur de su ordinador o en QUALSEVOL Altre soporte físic sempre que va seguir, Únicament i exclusivament, per a su Ús personal i privat. L'usuari haura d'abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular QUALSEVOL Dispositiu amb protecció o sistema de seguridad que estigués instal·lat a les pàgines de Juliol Sainz de la Maza i Germans SA.

6. exclusió DE GARANTIES I RESPONSABILITAT:
Juliol Sainz de la Maza i Germans SA, no és fa responsable, en cap cas, dels Danys i perjudicis de QUALSEVOL Numérica que poguéssin ocasionar, a títol enunciatiu: errors i omissions a els Continguts, falta d'disponibilitat de l'portal o La transmissió de virus o programes maliciosos o lesius a els Continguts, Malgrat haver adoptat Totes els Mesures Tecnològiques necessaries per evitar-ho.

7. modificacions:
Juliol Sainz de la Maza i Germans SA és reserva el dret a efectuar sense previ avís els modificacions que consideri oportunes a su portal, podent canviar, suprimir o afegir Tant a els Continguts i serveis que és prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en su portal.

8. ENLLAÇOS:
En el cas que en http://jsmbarcelona.com/ és disposessin Enllaços o hipervincles cap a Altres LLOCS d'Internet, Julio Sainz de la Maza i Germans SA no exercirà cap tipo de control sobre aquests LLOCS i Continguts. En cap cas juliol Sainz de la Maza i Hnos SA assumirà Responsabilitat alguna pèls Continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web Aliè, ni garantirà la Disponibilitat tècnica, calidad, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, VALIDESA i constitucionalitat de QUALSEVOL material o informació continguda en cap d'aquests hipervincles o Altres LLOCS d'Internet. Igualment la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipo d'associació, fus o participació amb els 'entitats Connectades.

9. DRET D'exclusió:
Juliol Sainz de la Maza i Germans SA és reserva el dret a denegar a retirar l'accés a portal i / o a els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'una tercera, a aquells Usuaris que incompleixin els presents Condicions Generals d'Ús.

10. Generalitats:
Juliol Sainz de la Maza i Germans SA perseguirà l'Incompliment de les presents condiciones AIXÍ com QUALSEVOL Utilització indeguda de su portal exercint Totes els Accions civils i Penals que li puguin correspondre en dret.

11. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA:
Juliol Sainz de la Maza i Germans SA podrà modificar en QUALSEVOL Moment els condiciones aquí DETERMINADES, vaig sentir degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condiciones Anira a Funció de su exposició i estaran Vigents Fins que siguin l modificades per Altres degudament publicades.

12. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ:
La relació qualit entre juliol Sainz de la Maza i Germans SA il 'USUARI és regirà per la normativa espanyola Vigent i QUALSEVOL controvèrsia es sotmetrà ALS Jutjats i tribunals de la ciutat de Madrid.

bottom of page