top of page

CLÀUSULA D'INFORMACIÓ

En Compliment de l'article 5è de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, paper qual és regula el dret d'informació en la Recollida de les dades, li facilitem la següent informació: Les dades de caràcter personal que vosté. ENS proporciona seran incorporades a un fitxer degudament registrat en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades de què és responsable juliol Sainz de la Maza i Hnos SA, que garanteix la CONFIDENCIALITAT i seguridad de les dades facilitades, amb la Finalitat de gestionar la informació Recollida en la pàgina web, no estant PREVIST cedir les-els a TERCERS.

Llevat que Un. Manifesti el contrari enviant-nos 1 Escrit a l'Adreça més avall dins de l'Termini de trenta dies, entenem que Un. Consent el Tractament de les Seves dades per a Fins comercials, Fins i tot Després d'acabada la relació qualit contractual.

Un. Te dret a exercir a els Seus drets d'accés, rectificació o cancel·lació de les Seves dades a els tèrmits que estableix la Llei Orgànica 15 / 1.999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Altra normativa concordant, dirigint-se a C / SIMON BOLIVAR, Nº 19 - 1r F,
CP 48010, BILBAO (BIZKAIA).

bottom of page